Natječaji Jednokratna nabava roba i usluga

Želite primati obavijesti o novim natječajima?
Prijavite se na newsletter:

Audio i video ATP 2019

Poziv za dostavu ponuda za najam, montažu, demontažu, dobavu, otpremu i upravljanje audio i video opremom za potrebe Plava Laguna Croatia Open Umag 2019 tenis turnira.

PONUDA TREBA SADRŽAVATI:

 • Popunjene jedinične cijene po stavkama iz priloga br1.
 • Detaljne tehničke specifikacije po svakoj ponuđenoj stavci.
 • U ponudi navesti jednaku ili bolju opremu od opreme navedene u prilogu 1.
 • Cijene moraju biti izražene u HRK bez PDV-a, fiksne i ne smiju se mijenjati do okončanja ugovornih obaveza
 • Izvod iz sudskog ili obrtnog registra.
 • Referentnu listu isključivo za poslove iz natječaja.

ROK ISPORUKE/IZVOĐENJA RADOVA:

 • Uzevši u obzir da turnir traje od 12. – 21.7.2019. isporuka, montaža i testiranje trebaju se najkasnije odraditi u tjednu prije samog turnira, a sve mora biti u funkciji sa 11.7.2019.. Demontaža i otprema idu odmah nakon završetka turnira. Istom dinamikom i za sljedeće godine ukoliko se tako ugovori.

UVJETI PLAĆANJA: 30 dana od dana izvršenih usluga i primitka računa.
Ukoliko ponuditelj traži drukčije načine plaćanja navesti pogodnosti koje dolaze sa takvom vrstom plaćanja

NAPOMENA:

 • Rok valjanosti ponude 30 dana. S time u vezi, potrebno je dati izjavu (može i na samoj ponudi) da su cijene fiksne nepromjenjive po bilo kojem osnovu do kraja valjanosti ponude.
 • Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati ni jednu ponudu, izmijeniti količine ili specifikaciju opreme, pozicije na kojima se oprema postavlja i datume montaže i demontaže, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.
 • Naručitelj zadržava pravo potvrditi cjelokupnu ponudu ili samo određene stavke ili određene količine.
 • Ukoliko se ugovor sklopi na više godina, svake će se godine prije samog početka turnira definirati količine opreme po pojedinim stavkama za tekuću godinu
 • Po odabiru jednog ili više ponuditelja sklopit će se Ugovor te regulirati međusobne obveze.
 • Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

DODATNI UVJETI:

 • Cijene dostaviti u varijanti najma opreme na 1, 2 i 3 godine
 • Oprema mora biti osigurana od strane ponuditelja te ponuditelj izjavljuje da neće po nikakvoj osnovi teretiti naručitelja za bilo kakvu nastalu štetu uslijed kvara, krađe ili prirodnih nepogoda
 • Ukoliko je ponuđač spreman sponzorirati dio usluga molimo da to navede, te će se na osnovu toga sklopiti poseban ugovor o sponzorstvu.
 • Ponuditelj je slobodan ponuditi i druge komercijalno-financijske uvjete, dodatne popuste i slično, što će se navesti u posebnom dokumentu (dopisu) i priložiti svojoj ponudi

Ponuda se šalje e-mailom na adresu: it-natjecaji@plavalaguna.com

Krajnji rok primitka ponuda je ponedjeljak 11.03.2019. do 12h
Kontakt osobe kupca:
Mauricio Maretić            tel. +385 99 244 3524      email: mauricio.maretic@plavalaguna.com