Natječaji Jednokratna nabava roba i usluga

Želite primati obavijesti o novim natječajima?
Na obradu osobnih podataka Plava laguna d.d. primjenjuje Pravila privatnosti koja možete pročitati ovdje.
Prijavite se na newsletter:

Natječaj za prikupljanje ponuda radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za jednokratnu nabavku roba u 2020. godini

PLAVA LAGUNA d.d. iz Poreča, Rade Končara 12, objavljuje natječaj za prikupljanje ponuda radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za jednokratnu nabavku roba u 2020. godini.

1. Naručitelj: PLAVA LAGUNA d.d. za ugostiteljstvo i turizam,  R. Končara 12,  52440 Poreč

2. Predmet nadmetanja:
Predmet nadmetanja je prikupljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijih ponuditelja za jednokratnu godišnju opskrbu i isporuku roba iz slijedećih robnih skupina: 
Oprema:
1. Oprema za kuhinju, barove i restorane, kolica za hotelijerstvo
2. Namještaj, mini bar i sigurnosna oprema
3. Audio-video oprema, bijela tehnika (kućanski aparati) i rasvjeta
4. Urbana oprema (klupe, kante, kontejneri za smeće)          
5. Strojevi za čišćenje i hortikulturu, uređaji i alati, kontejneri za prijevoz rublja
6. Oprema za sport
7. Uredska oprema
8. Vatrogasna oprema i pribor
9. Vozila i  električna vozila za prijevoz putnika
11. Kupaonska oprema
12. Ostalo
14. Signalizacija

3. Ponuda treba biti sastavljena prema uputama natječajne dokumentacije. Ponuditelji se mogu nadmetati za opskrbu i isporuku roba  po svim ili pojedinim robnim skupinama ili stavkama iz točke 2. ovog nadmetanja.

4. Prije podizanja ponudbene dokumentacije, ponuditelji su dužni uplatiti nepovratno na račun PLAVA LAGUNA d.d. Poreč IBAN: HR1623400091100017577 (obavezno u pozivu na broj upisati: OIB) iznos od 200,00 kuna pri čemu se dobiva kompletna ponudbena dokumentacija (od točke 1. do 14.).

Ponudbenu dokumentaciju zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti od 31.10.2019 do 14.11.2019.g. posredstvom elektroničke pošte s naznakom da kopiju uplatnice (s naznačenim nazivom i matičnim brojem tvrtke, e-mail adresom, te tel. brojem  kontakt osobe) pošalju na e-mail adresu: nabava@plavalaguna.com ili telefaks br. 052/410-296. Fotografije roba koje su predmet ovog natječaja dostupne su na web stranici http://biz.plavalaguna.hr/hr/natjecaji/jednokratna-nabava-roba-i-usluga .

5. Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane za proizvodnju i promet roba koje su predmet nadmetanja.

6. Ponuda treba sadržavati:
6.1 Podaci o ponuditelju

- Naziv i točnu adresu ponuditelja; ime, telefon, telefaks, e-mail, i adresu kontakt osobe,
- Izvod o upisu o sudski registar za pravne, odnosno obrtnicu za fizičke osobe, - (može biti kopija)
- Dokaz o uspješnosti poslovanja BON 1; PODACI O SOLVENTNOSTI  ne stariji od 30 dana od dana objave u glasilima – (može biti kopija)
- Referentna lista za rad sa partnerima za posljednje 3 godine

6.2 Elementi ponude

- ispunjena ispravna izjava o prihvaćanju komercijalno-financijskih uvjeta (potpisana i ovjerena),
- CD ili USB stick ispunjen podacima o ponuditelju, jediničnim neto cijenama, nazivom proizvođača te ispis iz računala o nuđenim cijenama (potpisan i ovjeren)

7Mjerila za utvrđivanje najpovoljnije ponude:
7.1. Najpovoljnija cijena za artikl zadovoljavajuće kvalitete
7.2. Tehničke karakteristike proizvoda i kvaliteta brenda,
7.3. Prihvaćanje uvjeta plaćanja prema ponudbenoj dokumentaciji,
7.4. Rokovi isporuke prema ponudbenoj dokumentaciji,
7.5. Reference i opća podobnost ponuditelja
7.6. Dosadašnje poslovno iskustvo s ponuditeljem,
7.7. Ostale pogodnosti.

8. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici u pisanom obliku i na elektroničkom mediju
(CD ili USB stick), na adresu Plava laguna d.d. Poreč, R. Končara 12, Sektor nabave, Odjel nabave kapitalnih dobara s naznakom «Za nadmetanje – ne otvarati» sa navedenim rednim brojem i nazivom robne skupine za koju se dostavlja ponuda.
Ponude se dostavljaju najkasnije do 14.11.2019. (četvrtak) do 14,00 sati (osobno ili poštom).

9. Nepotpune ponude kao i ponude koje pristignu nakon roka neće se uzimati u razmatranje. Ukoliko na nadmetanje pristigne samo jedna ponuda i ista udovoljava uvjetima nadmetanja, ista će se smatrati punovažećom.

10. O ishodu nadmetanja sudionici će biti obaviješteni po provedenoj analizi svih pristiglih ponuda.

11. Naručitelj zadržava pravo poništenja nadmetanja u bilo koje vrijeme kao i odbijanja ponuda, prije njihova razmatranja, bez obveze obrazloženja i bilo kakve naknade ponuditeljima za takvo postupanje. Troškove u svezi ovog nadmetanja u potpunosti snose ponuditelji.

12. Sve dodatne informacije u pogledu nadmetanja mogu se dobiti u sjedištu Društva – Sektor nabave, Odjel nabave kapitalnih dobara, na tel. 052/410 261 i 052/719 282 radnim danom u vremenu od 8-16 sati.

Priloženi dokumenti Fotografije-natjecaj-oprema (zip)