Natječaji Nabava za kontinuirane potrebe

Želite primati obavijesti o novim natječajima?
Prijavite se na newsletter:

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za Nabavu usluga redovnog i izvanrednog održavanja sustava video nadzora u objektima Plave laguna d.d.

Radovi na održavanju sustava video nadzora u objektima Plave lagune d.d.

Plava laguna d.d. za ugostiteljstvo i turizam objavljuje:

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za Nabavu usluga redovnog i izvanrednog održavanja sustava video nadzora u objektima Plave laguna d.d.

1. Naručitelj: Plava laguna d.d. Poreč, Rade Končara 12,  upisan u Sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci – Stalna služba u Pazinu pod brojem 040020834

2. Predmet Javnog poziva jest prikupljanje pisanih ponuda za ugovaranje usluga Redovnog i izvanrednog održavanja sustava video nadzora u objektima Plave lagune d.d.

3. Lokacija: Poslovni objekti Plava laguna d.d. – destinacije Poreč, Rijeka i Umag

4. U postupku prikupljanja pisanih ponuda mogu sudjelovati svi zainteresirani ponuditelji, uz uvjet ispunjavanja formalnih uvjeta propisanih ovim Javnim pozivom i prethodnim potpisivanjem ugovora o tajnosti (NDA) s Naručiteljem.

5. Ponuda treba biti sastavljena sukladno ponudbenoj dokumentaciji (ponudbeni obrasci).

6. Potpune ponude, zainteresirani ponuditelji moraju dostaviti na e mail: it.natjecaj@plavalaguna.com

7. Postupak prikupljanja ponuda traje od dana objave ovoga Poziva na pa zaključno do 21. veljače 2019. u 12:00 sati

8. Nepotpune ponude, kao i ponude koje pristignu nakon isteka roka iz prethodne točke, Naručitelj neće uzeti u razmatranje.

9. Naručitelj će, putem posebne komisije, provesti postupak ocjene pristiglih ponuda, odnosno postupak daljnjeg pregovaranja o uvjetima ugovaranja poslova na koje se odnosi javni poziv. U svakom slučaju, Naručitelj će odabrati najpovoljnijeg ponuditelja temeljem svoje diskrecione ocjene. Pri tome Naručitelj zadržava pravo prihvatiti ili odbiti svaku ponudu ili dio ponude; poništiti postupak prikupljanja ponuda u bilo koje vrijeme; odbiti ponude prije njihovog razmatranja, bez obveze obrazloženja za takvo postupanje i bez obveze da ponuditeljima nadoknadi bilo kakve troškove ili štetu.

10. Naručitelj će odmah nakon ocjene pristiglih ponuda obavijestiti ponuditelje o ishodu te ocjene. Pri tome Naručitelj nije dužan obrazlagati razloge svoje ocjene niti ponuditeljima omogućiti uvid u ostale pristigle ponude.

11. Sve dodatne informacije zainteresirani ponuditelji mogu dobiti radnim danom u vremenu od 08,00 do 16,00 sati na telefonski broj +385 52 410 248 ili e-mail: ivo.braicin@plavalaguna.com

Priloženi dokumenti 04_NDA ugovor (docx)

Za pristup dokumentaciji natječaja, morate imati lozinku. Lozinku dobivate nakon što uplatite trošak za dokumentaciju, te na kontakt adresu natječaja pošaljete e-mailom potvrdu plaćanja i zahtjev za dobivanje lozinke uz naznaku za dokumentaciju kojeg natječaja (točke natječaja) tražite lozinku.

  1. 1. Uplatite naknadu za natječajnu dokumentaciju.
  2. 2. Pošaljite nam potvrdu uplate izahtjev za dobivanje lozinke uz naznaku natječaja.
  3. 3. Unesite dobivenu lozinku i preuzmite dokumentaciju.