Natječaji Radovi na investicijama i održavanju

Želite primati obavijesti o novim natječajima?
Na obradu osobnih podataka Plava laguna d.d. primjenjuje Pravila privatnosti koja možete pročitati ovdje.
Prijavite se na newsletter:

Elektromontažni i građevinski radovi na više lokacija - destinacija Poreč

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo dokumentaciju za POZIVNI NATJEČAJ Plave lagune d.d. koji traje od 22.02.2021. do 05.03.2021 godine.

Priložena dokumentacija sastoji se od:

  1. Troškovnik
  2. Financijski uvjeti
  3. Posebni uvjeti

Ukoliko ste zainteresirani za nuđenje molimo Vas da dostavite Vašu ponudu najkasnije do 05.03.2021. godine do 12h, na  adresu:  Poreč, Ulica Rade Končara 12  – Sektor investicija i održavanja;  Tehnički odjel, s napomenom PN-71-R/2021–NE OTVARATI  ili na e-mail adresu otvorenu za natječaj: nadmetanje.bm@plavalaguna.com . Također bi Vas zamolili da u Subject mail – a upišete: PN-71-R/2021 - dobava i elektromontažni i građevinski radovi na više lokacija; destinacija Poreč

Za sva dodatne eventualna pitanja stojimo na raspolaganju na telefon 052 410 259 ili 091 441 5564