Natječaji Radovi na investicijama i održavanju

Želite primati obavijesti o novim natječajima?
Prijavite se na newsletter:

JAVNO NADMETANJE za prikupljanje ponuda radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja

Plava laguna d.d. Poreč objavljuje javno nadmetanje za prikupljanje ponuda radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

1. Naručitelj: PLAVA LAGUNA d.d. za ugostiteljstvo i turizam iz Poreča, R. Končara br. 12.

2. Predmet nadmetanja:

2.1. Izvođenje radova na uređenju i infrastrukturnom opremanju parcela za kampiranje u autokampu Ulika;

2.2. Izvođenje radova na uređenju ulaza u autokamp Bijela uvala;

2.3. Izvođenje radova na uređenju površina za kampiranje na više lokacija u autokampu Bijela uvala;

2.4. Izvođenje radova na uređenju plaže hotela Plavi i Zorna;

2.5. Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na proširenju terase restorana hotela Laguna Albatros;

2.6. Izvođenje radova na ugradnji sjenila na terasama restorana i snack bara hotela Laguna Albatros;

2.7. Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova održavanja u hotelu Laguna Materada i turističkom naselju Laguna Park;

2.8. Izvođenje radova na ugradnji motoriziranih podizača na otvorima na plastenicima u PJ Hortikultura;

2.9. Izvođenje radova na dopuni i automatizaciji sustava za pripremu tople vode u više sanitarnih čvorova autokampa Zelena laguna;

2.10. Izvođenje strojarskih radova na održavanju hotela Laguna Mediteran i apartmanskog naselja Laguna Bellevue;

2.11. Izvođenje soboslikarsko-ličilačkih i popratnih obrtničkih radova u hotelu Delfin;

2.12. Izvođenje soboslikarsko-ličilačkih i popratnih obrtničkih radova u hotelima Zorna, Laguna Istra i Laguna Gran Vista;

2.13. Izvođenje radova na emajliranju kada i obradi namještaja specijaliziranim lakovima u više objekata.

Lokacija: Objekti Naručitelja u Poreču.

3. Ponuda treba biti sastavljena prema dokumentaciji za nadmetanje, te prema uputama navedenim u općim i posebnim uvjetima Naručitelja. Ponuditelji se mogu nadmetati za sve radove ili samo za pojedinu vrstu radova.

4. Dokumentaciju za nadmetanje zainteresirani ponuditelji mogu otkupiti i preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 09,00 – 14,00 sati, nepovratnom uplatom na IBAN Naručitelja broj HR1623400091100017577 (poziv na broj: OIB ponuditelja), na adresi PLAVA LAGUNA d.d. – Sektor za razvoj, Tehnički odjel, Rade Končara 12, HR – 52440 Poreč.

Cijena dokumentacije za radove svake podtočke iz točke 2. ovog nadmetanja iznosi 200,00 (slovima: dvjesto) kuna.

5. Ponude se dostavljaju na adresu PLAVA LAGUNA d.d. – Sektor za razvoj, Tehnički odjel, Rade Končara 12, HR – 52440 Poreč.

Krajnji rok primitka ponuda za radove navedene u podtočkama točke 2. je 23. siječanj 2017. godine, do 12.00 sati.

6. Nepotpune ponude kao i ponude koje pristignu nakon roka neće se uzeti u razmatranje. Ukoliko na nadmetanje pristigne samo jedna ponuda i ista udovoljava traženim uvjetima, ista će se smatrati punovažećom.

Sve troškove sudjelovanja u postupku nadmetanja snose ponuditelji.

7. Na temelju prethodno utvrđenih kriterija, komisija Naručitelja će slobodnom ocjenom odabrati najpovoljniju ponudu. Pri tome zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu ili dio ponude, da poništi nadmetanje u bilo koje vrijeme kao i da odbije ponude prije njihovog razmatranja, bez obveze obrazloženja za takvo postupanje i bez obveze da ponuditeljima nadoknadi bilo kakve troškove ili štetu.

O ishodu nadmetanja sudionici će biti obavješteni nakon okončanja postupka i provedene analize svih pristiglih ponuda.

8. Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom u vremenu od 09,00 – 14,00 sati na tel. broj 052/410-266.

PLAVA LAGUNA d.d.