Natječaji Radovi na investicijama i održavanju

Želite primati obavijesti o novim natječajima?
Prijavite se na newsletter:

Javno nadmetanje za prikupljanje ponuda radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja

Plava Laguna d.d. za ugostiteljstvo i turizam iz Poreča, R. Končara br. 12, objavljuje javno nadmetanje za prikupljanje ponuda radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje građevinsko obrtničkih i ostalih radova na više lokacija i objekata.

1. Naručitelj: PLAVA LAGUNA d.d. za ugostiteljstvo i turizam iz Poreča, R. Končara br. 12.

2. Predmet nadmetanja:

2.1 Izvođenje radova na temeljitom preuređenju autokampa Savudrija uz izgradnju novog bazenskog kompleksa i sanitarnog čvora
2.2 Izvođenje radova na sanaciji i uređenju parkirališta za goste hotela Istra, Gran Vista i Zorna Plava laguna
2.3 Izvođenje radova na zamjeni dotrajale keramike na ulazu i terasi aperitiv bara Hotela Zorna Plava laguna
2.4 Izvođenje radova na zamjeni podne obloge u dijelu Hotela Delfin Plava laguna
2.5 Izvođenje radova na zamjeni nadgradnji integral stolova Hotela Plavi Plava laguna
2.6 Izvođenje radova na sanaciji parkirališta za goste restorana „Zeleni vrt“ u TN Zelena laguna
2.7 Izvođenje radova na građevinskom i hortikulturnom uređenju zelenih otoka na ulazu u Hotel Plavi Plava laguna
2.8 Izvođenje radova na čišćenju dna i uređenju dijela plaže Hotela Zorna Plava laguna
2.9 Izvođenje radova na ugradnji toplinske zavjese na ulazu u Hotel Molindrio Plava laguna

Lokacija: Objekti Naručitelja u Umagu i Poreču.

3. Ponuda treba biti sastavljena prema dokumentaciji za nadmetanje, te prema uputama navedenim u općim i posebnim uvjetima Naručitelja. Ponuditelji se mogu nadmetati za sve radove ili samo za pojedinu vrstu radova.

4. Dokumentaciju za nadmetanje zainteresirani ponuditelji mogu otkupiti i preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 09,00 – 14,00 sati, nepovratnom uplatom na IBAN Naručitelja broj HR1623400091100017577 (poziv na broj: OIB ponuditelja), na adresi PLAVA LAGUNA d.d. – Sektor za razvoj, Tehnički odjel, Rade Končara 12, HR – 52440 Poreč.
Cijena dokumentacije za radove iz podtočke 2.1 ovog nadmetanja iznosi 750,00 (slovima: sedamstopedeset) kuna, a za radove iz svake podtočke od 2.2 do 2.9 ovog nadmetanja iznosi 200,00 (slovima: dvjesto) kuna.

5. Ponude se dostavljaju na adresu PLAVA LAGUNA d.d. – Sektor za razvoj, Tehnički odjel, Rade Končara 12, HR – 52440 Poreč.
Krajnji rok primitka ponuda za radove navedene u podtočkama točke 2. je 14. prosinca 2018. godine, do 12.00 sati.

6. Nepotpune ponude kao i ponude koje pristignu nakon roka neće se uzeti u razmatranje. Ukoliko na nadmetanje pristigne samo jedna ponuda i ista udovoljava traženim uvjetima, ista će se smatrati punovažećom.
Sve troškove sudjelovanja u postupku nadmetanja snose ponuditelji.

7. Na temelju prethodno utvrđenih kriterija, komisija Naručitelja će slobodnom ocjenom odabrati najpovoljniju ponudu. Pri tome zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu ili dio ponude, da poništi nadmetanje u bilo koje vrijeme kao i da odbije ponude prije njihovog razmatranja, bez obveze obrazloženja za takvo postupanje i bez obveze da ponuditeljima nadoknadi bilo kakve troškove ili štetu.
O ishodu nadmetanja sudionici će biti obaviješteni nakon okončanja postupka i provedene analize svih pristiglih ponuda.

8. Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom u vremenu od 09,00 – 14,00 sati na tel. broj 052/410-137 ili e-mail adresi javno.nadmetanje@plavalaguna.com.