Natječaji Radovi na investicijama i održavanju

Želite primati obavijesti o novim natječajima?
Prijavite se na newsletter:

Natječaj za prikupljanje ponuda za izvođenje stolarskih radova na uređenju dijelova ATP stadiona i okolnih zona

Prema projektnoj dokumentaciji potrebno je ponuditi stolarske radove za uređenje Stella Artois zone.

1. Naručitelj: PLAVA LAGUNA d.d. za ugostiteljstvo i turizam iz Poreča, R. Končara br. 12.

2. Predmet nadmetanja:

2.1. Stolarski radovi na uređenju dijelova ATP stadiona i okolnih zona (Stella Artois zona)

Lokacija: Objekti Naručitelja u Umagu.

3. Dokumentaciju za nadmetanje zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti svakim radnim danom u vremenu od 09,00 – 15,00 sati, upitom na e- mail adresu : tomislav.stanic@plavalaguna.com, ili telefonskim putem na broj 099/ 451-5754

4. Ponude se dostavljaju na mail: razvoj1@plavalaguna.com u excel obliku i poštom na adresu PLAVA LAGUNA d.d. – Sektor za razvoj, Tehnički odjel, Jadranska 66, HR – 52470 Umag, n/r Tomislav Stanić.
Krajnji rok primitka ponuda za radove navedene u podtočkama točke 2. je 21. svibnja 2018. godine, do 12.00 sati.

5. Nepotpune ponude kao i ponude koje pristignu nakon roka neće se uzeti u razmatranje. Ukoliko na nadmetanje pristigne samo jedna ponuda i ista udovoljava traženim uvjetima, ista će se smatrati punovažećom.
Sve troškove sudjelovanja u postupku nadmetanja snose ponuditelji.

6. Na temelju prethodno utvrđenih kriterija, komisija Naručitelja će slobodnom ocjenom odabrati najpovoljniju ponudu. Pri tome zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu ili dio ponude, da poništi nadmetanje u bilo koje vrijeme kao i da odbije ponude prije njihovog razmatranja, bez obveze obrazloženja za takvo postupanje i bez obveze da ponuditeljima nadoknadi bilo kakve troškove ili štetu.
O ishodu nadmetanja sudionici će biti obavješteni nakon okončanja postupka i provedene analize svih pristiglih ponuda.