Natječaji Radovi na investicijama i održavanju

Želite primati obavijesti o novim natječajima?
Na obradu osobnih podataka Plava laguna d.d. primjenjuje Pravila privatnosti koja možete pročitati ovdje.
Prijavite se na newsletter:

JAVNO NADMETANJE za prikupljanje ponuda izvođača radova radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja

    1.  Naručitelj:PLAVA LAGUNA d.d.d za ugostiteljstvo i turizam, Rade Končara 12, Poreč

    2.       Predmet nadmetanja:

    2.1.Izvođenje radova na preuređenju dijela smještajnih jedinica Istrian Villas Plava laguna

    2.2.Izvođenje radova na postavljanju sjenila za zaštitu od kiše i sunca na ugostiteljskim terasama Hotela Parentium Plava Laguna

    2.3.Izvođenje radova na zamijeni podne obloge u dijelu smještajnih jedinica Hotela Parentium Plava Laguna

    2.4.Izvođenje radova na rekonstrukciji sanitarnog čvora na plaži TN Stella Maris

    2.5.Izvođenje radova na rekonstrukciji sanitarnog čvora na bazenu Hotela Delfin Plava Laguna

    2.6.Izvođenje radova na uređenju i opremanju dječjeg kutka Hotela Garden Istra Plava Laguna

 Lokacija: Objekti Naručitelja u Poreču i Umagu.

   3.       Ponuda treba biti sastavljena prema dokumentaciji za nadmetanje, te prema uputama navedenim u općim i posebnim uvjetima Naručitelja. Ponuditelji se mogu nadmetati za sve radove ili samo za pojedinu vrstu radova.

   4.       Dokumentaciju za nadmetanje zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti dostavom dokaza o nepovratnoj uplati (IBAN Naručitelja: HR1623400091100017577; poziv na broj: OIB ponuditelja) na e-mail adresu javno.nadmetanje@plavalaguna.com uz naznaku podtočki točke 2 za koje su zainteresirani.

Cijena dokumentacije za radove iz svake podtočke točke 2 ovog nadmetanja iznosi 100,00 (slovima: sto) kuna.

   5.       Ponude se dostavljaju na e-mail adresu javno.nadmetanje@plavalaguna.com.

Krajnji rok primitka ponuda za radove navedene u podtočkama točke 2. je 8. kolovoz 2022. godine, do 12.00 sati.

   6.       Nepotpune ponude kao i ponude koje pristignu nakon roka neće se uzeti u razmatranje. Ukoliko na nadmetanje pristigne samo jedna ponuda i ista udovoljava traženim uvjetima, ista će se smatrati punovažećom.

Sve troškove sudjelovanja u postupku nadmetanja snose ponuditelji.

   7.        Na temelju prethodno utvrđenih kriterija, komisija Naručitelja će slobodnom ocjenom odabrati najpovoljniju ponudu. Pri tome zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu ili dio ponude, da poništi nadmetanje u bilo koje vrijeme kao i da odbije ponude prije njihovog razmatranja, bez obveze obrazloženja za takvo postupanje i bez obveze da ponuditeljima nadoknadi bilo kakve troškove ili štetu.

O ishodu nadmetanja sudionici će biti obaviješteni nakon okončanja postupka i provedene analize svih pristiglih ponuda.

   8.       Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom u vremenu od 09,00 – 14,00 sati na tel. broj 052/410-137 ili e-mail adresi javno.nadmetanje@plavalaguna.com.