Natječaji Radovi na investicijama i održavanju

Želite primati obavijesti o novim natječajima?
Na obradu osobnih podataka Plava laguna d.d. primjenjuje Pravila privatnosti koja možete pročitati ovdje.
Prijavite se na newsletter:

Zamjena elektro garnitura u AC Savudrija - Umag, Plava laguna d.d.

Objavljujemo POZIVNI NATJEČAJ za radove: “Zamjena elektro garnitura“  u AC Savudrija - Umag, Plava laguna d.d.

koji traje od 22.9.2022. do 27.9.2022. godine.

Priložena dokumentacija sastoji se od:

1. Financijskih uvjeta,

2. Posebnih uvjeta,

3. Troškovnika radova.

Ukoliko ste zainteresirani za nuđenje molimo Vas da dostavite ponudu najkasnije do 27.9.2022. godine do 12:00 h na način i adresu navedenima u

financijskim uvjetima u prilogu na e-mail adresu otvorenu za natječaj: nadmetanje.mk@plavalaguna.com.

Molimo Vas da u Subject mail – a upišete broj natječaja: PN-263-R/2022.

Za sve eventualno potrebne dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 099 313 2780.