O nama

Plava laguna d.d.

 Opći podaci

PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam

Sjedište: Rade Končara 12, 52440 Poreč, Hrvatska

Upisana u registar trgovačkog suda u Pazinu pod brojem MBS: 040020834

Temeljni kapital: 1.444.530.057,18 kuna podijeljen na 2.197.772 redovnih dionica bez nominalne vrijednosti i 420.000 povlaštenih dionica nominalne vrijednosti 250,00 kuna. 

Temeljni kapital je uplaćen u cijelosti

OIB: 57444289760

PDV identifikacijski broj: HR57444289760

Računi:
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb IBAN: HR1623400091100017577
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb IBAN:HR7923600001101325211
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka IBAN: HR8124020061100389462
ADDIKO BANK d.d. Zagreb IBAN: HR7325000091101010729
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb IBAN: HR3124840081135054215
ISTARSKA KREDITNA BANKA  d.d.Umag IBAN: HR7323800061110009038

Adresa e-pošte: mail@plavalaguna.com

Broj telefona +385 52 410 101

Broj telefaksa: +385 52 451 044

O nama

Plava Laguna d.d. je kompanija iza koje stoji već više od 60 godina uspješnog rada i razvoja, temeljenog na ekološkim principima i održivom razvoju, tijekom kojeg je konstantno zauzimala lidersko mjesto u hrvatskom turizmu, a permanentnim oplemenjivanjem svoje ukupne ponude i prilagođavanjem potrebama sve zahtjevnijeg turističkog tržišta. U svom smještajnom portfelju imamo 20 hotela, 11 apartmanskih naselja, 9 kampova, odnosno ukupan kapacitet 16.219 smještajnih jedinica.

Plava Laguna u vrhuncu turističke sezone zapošljava oko 3000 ljudi, od čega više od polovice na jedan od oblika suradnje na neodređeno vrijeme te ostvaruje prihode na razini 1.186.085.009,00 kn. U svojim smještajnim kapacitetima, oplemenjenim i prilagođenim gostu kroz permanentna ulaganja, dnevno može ugostiti preko 43 tisuće gostiju (Poreč, Umag, Rijeka) , čime na godišnjoj razini ostvaruje preko 4,8 mil noćenja. Raspolaže i sa 360 vezova u dvije marine te nizom ugostiteljskih, sportskih i ostalih sadržaja koji upotpunjuju temeljnu ponudu. Osim što činimo 19% tržišnog udjela u noćenjima u Istri i 5,7%  u Hrvatskoj, vlasnici smo licenci sportskih događanja Croatia Open Umag ATP turnira te utrke olimpijskog triatlona 5150 triathlon series.

Povijesni razvoj

Društvo Plava laguna (Laguna Poreč) osnovano je 1957. godine, kao poduzeće za ugostiteljstvo i turizam i jedno je od prvih nosilaca turističke ponude u Hrvatskoj.

Nove promjene s početkom 1991. godine potaknute su stupanjem na snagu Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, čime je započeo proces privatizacije u RH, te samim time i u “Laguni Poreč“. Na dan 03.09.1992. godine, temeljem Rješenja Agencije za restrukturiranje i razvoj te odlukom Osnivačke skupštine, “Laguna Poreč“ je pretvorena u dioničko društvo, a 26.01.1993. godine i službeno registrirana kod Privrednog suda u Rijeci. Pravno konstituiranje Plave lagune zaokružuje se konačno u veljači 1996. godine usklađenjem temeljnih akata Društva sa Zakonom o trgovačkim društvima, a činom registriranja u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci kao Plava laguna, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, poduzeće ujedno vraća i svoje povijesno ime.

Od 2000. godine Plava laguna ima stabilnu vlasničku strukturu kada putem društva Sutivan investements Anstalt Luksic grupa stječe većinski udio.

Tijekom 2001. godine izvršene su i akvizicije nekoliko društava kapitala. Tako je Plava laguna d.d. stekla 89,40% dionica društva Hoteli Croatia d.d. Cavtat, te 90,48% dionica društva Adriatic d.d. Poreč. Obzirom na visinu udjela u temeljnom kapitalu, Adriatic d.d. je 01. listopada 2002. godine pripojen dioničkom društvu Plava laguna, koje je tako proširilo segment svoje ponude i na nautički turizam. Dokapitalizacijom društva Hoteli Croatia d.d. 2003.godine, povećan je vlasnički udio Plave lagune d.d. na 92,28%.

Tijekom 2012. izvršene su sve potrebne predradnje za pripajanje društva Hotel Bonavia d.d. Rijeka dioničkom društvu Plava laguna, s pravnim učinkom od 01. siječnja 2013. godine, čime Plava laguna obogaćuje svoj portfelj hotelom kategorije 4* drugačijeg tipa poslovanja.

S danom 01. siječnja 2014. godine provedeno je pripajanje portfelja hotela iz sustava Luksic grupe na području Dubrovnika čime je uspostavljeno novo društvo Jadranski luksuzni hoteli d.d. Dubrovnik. U postupku pripajanja, pripojeno je i društvo hoteli Croatia d.d. Cavtat te Plava laguna u ovom trenutku je najveći pojedinačni dioničar društva Jadranski luksuzni hoteli d.d. Dubrovnik s udjelom od 32,88%.

Krajem studenog 2014. prodavatelj Zagrebačka banka d.d. i kupac Plava laguna d.d. zaključili su transakciju kupoprodaje dionica trgovačkog društva Istraturist Umag d.d., kojim je Plava laguna stekla 4.349.400 redovnih dionica Istraturista, koje predstavljaju 93.04 % temeljnog kapitala Istraturista, čime je nova grupa Plava laguna povećala svoj kapacitet na preko 42 tisuće kreveta.

S danom 01. siječnja 2018. godine Istraturist Umag d.d. Umag pripojen je društvu Plava Laguna d.d. Poreč temeljem Ugovora o pripajanju sklopljenog dana 29.06.2017. godine te odluka glavnih skupština oba društva od 11. 08. 2017. godine.

Time je Plava Laguna postala sveopći pravni slijednik sve imovine, prava i obveza dosadašnjeg Istraturista.

Vlasnička struktura na dan 30. lipnja 2020.

REDOVNE DIONICE

RB.

IME DIONIČARA

Broj dionica

Postotak

1.

ADRIATIC INVESTMENT GROUP (05210076578)

1.851.352

84,24

2.

OTP BANKA D.D. (52508873833)/AZ OMF KATEGORIJE B (59318506371)

91.897

4,18

3.

ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/PBZ CO OMF - KATEGORIJA B (99318944138)

20.024

0,91

4.

BOGDANOVIĆ ZORAN (67789051313)

16.047

0,73

5.

ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473)/AZ PROFIT OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (22134623145)

9.829

0,45

6.

RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. (53056966535)

9.140

0,42

7.

OTP BANKA D.D. (52508873833)/ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B (37688683890)

7.385

0,34

8.

CERP (38083028711)/REPUBLIKA HRVATSKA (52634238587)

6.234

0,28

9.

CERP (38083028711)

6.080

0,28

10.

OTP BANKA D.D. (52508873833)/ERSTE PLAVI EXPERT - DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (21938195883)

5.333

0,24

11.

VLASTITE DIONICE

2.346   

0,11

12.

MALI DIONIČARI

172.105

7,71

Total:

 

2.197.772

100,00

POVLAŠTENE DIONICE

RB.

IME DIONIČARA

Broj dionica

Postotak

1.

ADRIATIC INVESTMENT GROUP

420.000

100,00

Total:

 

420.000

100,00

       

UPRAVA  
Dragan Pujas             Predsjednik
Damir Mendica             Član
Danira Rančić             Član
              
   
NADZORNI ODBOR  
Davor Luksic Lederer                 Predsjednik
Patricio Tomas Balmaceda Tafra             Zamjenik predsjednika
Joseph Ignace Bulnes             Član
Davor Domitrovic Grubisic                Član
Marica Kurtek              Član – predstavnik radnika
Neven Staver             Član
Duncan Bramwell             Član

HUT

Plava Laguna d.d. je član Hrvatske udruge turizma.