O nama

Plava laguna d.d.

Opći podaci

PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam

Sjedište: Rade Končara 12, 52440 Poreč, Hrvatska

Upisano u registar trgovačkog suda u Pazinu pod brojem MBS: 040020834

Temeljni kapital: 1.436.911.375,30 kuna podijeljen je na 546.318 redovnih dionica bez nominalne vrijednosti i 105.000 povlaštenih dionica nominalne vrijednosti 1.000,00 kuna.

Temeljni kapital je uplaćen u cijelosti

OIB: 57444289760

PDV identifikacijski broj: HR57444289760

Žiro račun Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb – IBAN: HR1623400091100017577

O nama

Plava laguna d.d. je kompanija iza koje stoji već više od pola stoljeća uspješnog rada i razvoja, temeljenog na ekološkim principima i održivom razvoju, tijekom kojeg je konstantno zauzimala lidersko mjesto u hrvatskom turizmu, a permanentnim oplemenjivanjem svoje ukupne ponude i prilagođavanjem potrebama sve zahtjevnijeg turističkog tržišta.

Osnovna djelatnost Društva je ugostiteljstvo i turizam, a pored osnovnih Društvo je registrirano za obavljanje i drugih djelatnosti.

Plava laguna je društvo s ukupnom bilančnom vrijednošću aktive od cca. 2,3 mld kuna i zapošljava prosječno godišnje više od 900 radnika. Godišnje ostvaruje prihode na razini 500 milijuna kuna, te nema dugoročnih obveza. U svojim smještajnim kapacitetima, oplemenjenim i prilagođenim gostu kroz permanentna ulaganja, dnevno može ugostiti preko 20 tisuća gostiju, od čega više od 8 tisuća u hotelima i apartmanima, te preko 12 tisuća u autokampovima, čime na godišnjoj razini ostvaruje preko 2,3 mil noćenja. Raspolaže i sa 360 vezova u dvije marine te nizom ugostiteljskih, sportskih i ostalih sadržaja koji upotpunjuju temeljnu ponudu.

Povijesni razvoj

Društvo Plava laguna (Laguna Poreč) osnovano je 1957. godine, kao poduzeće za ugostiteljstvo i turizam i jedno je od prvih nosilaca turističke ponude u Hrvatskoj.

Nove promjene s početkom 1991. godine potaknute su stupanjem na snagu Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, čime je započeo proces privatizacije u RH, te samim time i u “Laguni Poreč“. Na dan 03.09.1992. godine, temeljem Rješenja Agencije za restrukturiranje i razvoj te odlukom Osnivačke skupštine, “Laguna Poreč“ je pretvorena u dioničko društvo, a 26.01.1993. godine i službeno registrirana kod Privrednog suda u Rijeci. Pravno konstituiranje Plave lagune zaokružuje se konačno u veljači 1996. godine usklađenjem temeljnih akata Društva sa Zakonom o trgovačkim društvima, a činom registriranja u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci kao Plava laguna, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, poduzeće ujedno vraća i svoje povijesno ime.

Od  2000. godine Plava laguna ima stabilnu vlasničku strukturu kada putem društva Sutivan investements Anstalt Luksic grupa stječe većinski udio.

Tijekom 2001. godine izvršene su i akvizicije nekoliko društava kapitala. Tako je Plava laguna d.d. stekla 89,40% dionica društva Hoteli Croatia d.d. Cavtat, te 90,48% dionica društva Adriatic d.d. Poreč. Obzirom na visinu udjela u temeljnom kapitalu, Adriatic d.d. je 01. listopada 2002. godine pripojen dioničkom društvu Plava laguna, koje je tako proširilo segment svoje ponude i na nautički turizam. Dokapitalizacijom društva Hoteli Croatia d.d. 2003.godine, povećan je vlasnički udio Plave lagune d.d. na 92,28%.

Tijekom 2012. izvršene su sve potrebne predradnje za pripajanje društva Hotel Bonavia d.d. Rijeka dioničkom društvu Plava laguna, s pravnim učinkom od 01. siječnja 2013. godine, čime Plava laguna obogaćuje svoj portfelj hotelom kategorije 4* drugačijeg tipa poslovanja.

S danom 01. siječnja 2014. Godine provedeno je pripajanje portfelja hotela iz sustava Luksic grupe na području Dubrovnika čime je uspostavljeno novo društvo Jadranski luksuzni hoteli d.d. Dubrovnik. U postupku pripajanja, pripojeno je i društvo hoteli Croatia d.d. Cavtat te Plava laguna u ovom trenutku je najveći pojedinačni dioničar društva Jadranski luksuzni hoteli d.d. Dubrovnik s udjelom od 32,88%. 

Krajem studenog 2014. prodavatelj Zagrebačka banka d.d. i kupac Plava laguna d.d.  zaključili su transakciju kupoprodaje dionica trgovačkog društva Istraturist Umag d.d., kojim je Plava laguna stekla 4.349.400 redovnih dionica Istraturista, koje predstavljaju 93.04 % temeljnog kapitala Istraturista, čime je nova grupa Plava laguna povećala svoj kapacitet na preko 43 tisuće kreveta.

Vlasnička struktura na dan 7. ožujka 2017. godine

REDOVNE DIONICE

RB.

IME DIONIČARA

Broj dionica

Postotak

1.

SUTIVAN INVESTMENTS ANSTALT

438.899

80,34

2.

PBZ D.D.

23.939

4,38

3.

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. /AZ OMF KATEGORIJE B

20.877

3,82

4.

PLAVA LAGUNA D.D. POREČ

9.142

1,67

5.

ADDIKO BANK D.D. /PBZ CO OMF - KATEGORIJA B

5.006

0,92

6.

BOGDANOVIĆ ZORAN

2.713

0,50

7.

RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.

2.285

0,42

8.

ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473)/AZ PROFIT DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND

1.217

0,22

9.

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A

1.122

0,21

10.

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./ERSTE PLAVI EXPERT-DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND

1.026

0,19

11.

MALI DIONIČARI 

40.092

7,33

Ukupno:

 

546.318

100,00

POVLAŠTENE DIONICE

RB.

IME DIONIČARA

Broj dionica

Postotak

1.

SUTIVAN INVESTMENTS ANSTALT

105.000

100,00

Ukupno:

 

105.000

100,00

UPRAVA  
Neven Staver             Jedini član uprave
   
NADZORNI ODBOR  
Davor Luksic Lederer                 Predsjednik
Patricio Tomas Balmaceda Tafra             Zamjenik predsjednika
José Ignacio Bulnes León             Član
Boris Šavorić             Član
Borislav Škegro                  Član
Davor Domitrovic Grubisic                Član
Stipe Liović                Član – predstavnik radnika