O nama

Plava laguna d.d.

 

Opći podaci

PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam

Sjedište: Rade Končara 12, 52440 Poreč, Hrvatska

Upisano u registar trgovačkog suda u Pazinu pod brojem MBS: 040020834

Temeljni kapital: 1.444.530.057,18 kuna podijeljen na 2.197.772 redovnih dionica bez nominalne vrijednosti i 420.000 povlaštenih dionica nominalne vrijednosti 250,00 kuna. 

Temeljni kapital je uplaćen u cijelosti

OIB: 57444289760

PDV identifikacijski broj: HR57444289760

Računi:
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb IBAN: HR1623400091100017577
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb IBAN:HR7923600001101325211
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka IBAN: HR8124020061100389462
ADDIKO BANK d.d. Zagreb IBAN: HR7325000091101010729
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb IBAN: HR3124840081135054215
ISTARSKA KREDITNA BANKA  d.d.Umag IBAN: HR7323800061110009038

O nama

Plava laguna d.d. je kompanija iza koje stoji već više od pola stoljeća uspješnog rada i razvoja, temeljenog na ekološkim principima i održivom razvoju, tijekom kojeg je konstantno zauzimala lidersko mjesto u hrvatskom turizmu, a permanentnim oplemenjivanjem svoje ukupne ponude i prilagođavanjem potrebama sve zahtjevnijeg turističkog tržišta.

Osnovna djelatnost Društva je ugostiteljstvo i turizam, a pored osnovnih Društvo je registrirano za obavljanje i drugih djelatnosti.

Plava laguna je društvo s ukupnom bilančnom vrijednošću aktive od cca. 2,3 mld kuna i zapošljava prosječno godišnje više od 900 radnika. Godišnje ostvaruje prihode na razini 500 milijuna kuna, te nema dugoročnih obveza. U svojim smještajnim kapacitetima, oplemenjenim i prilagođenim gostu kroz permanentna ulaganja, dnevno može ugostiti preko 20 tisuća gostiju, od čega više od 8 tisuća u hotelima i apartmanima, te preko 12 tisuća u autokampovima, čime na godišnjoj razini ostvaruje preko 2,3 mil noćenja. Raspolaže i sa 360 vezova u dvije marine te nizom ugostiteljskih, sportskih i ostalih sadržaja koji upotpunjuju temeljnu ponudu.

Povijesni razvoj

Društvo Plava laguna (Laguna Poreč) osnovano je 1957. godine, kao poduzeće za ugostiteljstvo i turizam i jedno je od prvih nosilaca turističke ponude u Hrvatskoj.

Nove promjene s početkom 1991. godine potaknute su stupanjem na snagu Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, čime je započeo proces privatizacije u RH, te samim time i u “Laguni Poreč“. Na dan 03.09.1992. godine, temeljem Rješenja Agencije za restrukturiranje i razvoj te odlukom Osnivačke skupštine, “Laguna Poreč“ je pretvorena u dioničko društvo, a 26.01.1993. godine i službeno registrirana kod Privrednog suda u Rijeci. Pravno konstituiranje Plave lagune zaokružuje se konačno u veljači 1996. godine usklađenjem temeljnih akata Društva sa Zakonom o trgovačkim društvima, a činom registriranja u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci kao Plava laguna, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, poduzeće ujedno vraća i svoje povijesno ime.

Od  2000. godine Plava laguna ima stabilnu vlasničku strukturu kada putem društva Sutivan investements Anstalt Luksic grupa stječe većinski udio.

Tijekom 2001. godine izvršene su i akvizicije nekoliko društava kapitala. Tako je Plava laguna d.d. stekla 89,40% dionica društva Hoteli Croatia d.d. Cavtat, te 90,48% dionica društva Adriatic d.d. Poreč. Obzirom na visinu udjela u temeljnom kapitalu, Adriatic d.d. je 01. listopada 2002. godine pripojen dioničkom društvu Plava laguna, koje je tako proširilo segment svoje ponude i na nautički turizam. Dokapitalizacijom društva Hoteli Croatia d.d. 2003.godine, povećan je vlasnički udio Plave lagune d.d. na 92,28%.

Tijekom 2012. izvršene su sve potrebne predradnje za pripajanje društva Hotel Bonavia d.d. Rijeka dioničkom društvu Plava laguna, s pravnim učinkom od 01. siječnja 2013. godine, čime Plava laguna obogaćuje svoj portfelj hotelom kategorije 4* drugačijeg tipa poslovanja.

S danom 01. siječnja 2014. Godine provedeno je pripajanje portfelja hotela iz sustava Luksic grupe na području Dubrovnika čime je uspostavljeno novo društvo Jadranski luksuzni hoteli d.d. Dubrovnik. U postupku pripajanja, pripojeno je i društvo hoteli Croatia d.d. Cavtat te Plava laguna u ovom trenutku je najveći pojedinačni dioničar društva Jadranski luksuzni hoteli d.d. Dubrovnik s udjelom od 32,88%. 

Krajem studenog 2014. prodavatelj Zagrebačka banka d.d. i kupac Plava laguna d.d.  zaključili su transakciju kupoprodaje dionica trgovačkog društva Istraturist Umag d.d., kojim je Plava laguna stekla 4.349.400 redovnih dionica Istraturista, koje predstavljaju 93.04 % temeljnog kapitala Istraturista, čime je nova grupa Plava laguna povećala svoj kapacitet na preko 43 tisuće kreveta.

S danom 01. siječnja 2018. godine Istraturist Umag d.d. Umag pripojen je društvu Plava laguna d.d. Poreč temeljem Ugovora o pripajanju sklopljenog dana 29.06.2017. godine te odluka glavnih skupština oba društva od 11. 08. 2017. godine.
Time je Plava laguna postala sveopći pravni slijednik sve imovine, prava i obveza dosadašnjeg Istraturista.

Vlasnička struktura na dan 16. siječnja 2018. godine

REDOVNE DIONICE

RB.

IME DIONIČARA

Broj dionica

Postotak

1.

ADRIATIC INVESTMENT GROUP 

1.851.352

84,24

2.

SPLITSKA BANKA D.D. /AZ OMF KATEGORIJE B

84.576

3,85

3.

ADDIKO BANK D.D./PBZ CO OMF - KATEGORIJA B 

20.024

0,91

4.

BOGDANOVIĆ ZORAN 

11.752

0,53

5.

RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.

9.140

0,42

6.

CERP /REPUBLIKA HRVATSKA

6.234

0,28

7.

ZAGREBAČKA BANKA D.D. /AZ PROFIT DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND 

5.971

0,27

8.

SPLITSKA BANKA D.D. /AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A 

4.168

0,19

9.

SPLITSKA BANKA D.D. /ERSTE PLAVI EXPERT - DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND 

4.104

0,19

10.

NOVAK MIRKO

3.884

0,18

11.

MALI DIONIČARI 

196.567

8,94

Ukupno:

 

2.197.772

100,00

POVLAŠTENE DIONICE

RB.

IME DIONIČARA

Broj dionica

Postotak

1.

ADRIATIC INVESTMENT GROUP

420.000

100,00

Ukupno:

 

420.000

100,00

       
UPRAVA  
Neven Staver             Predsjednik
Ronald Korotaj             Član
Damir Mendica             Član
Dragan Pujas             Član
Danira Rančić             Član
   
NADZORNI ODBOR  
Davor Luksic Lederer                 Predsjednik
Patricio Tomas Balmaceda Tafra             Zamjenik predsjednika
Joseph Ignace Bulnes             Član
Davor Domitrovic Grubisic                Član
Stipe Liović                Član – predstavnik radnika

PRAVILA PRIVATNOSTI

 

UVODNE ODREDBE

Plava laguna d.d., Poreč, R. Končara 12, OIB: 57444289760, (dalje: Plava laguna) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu sa ovim Pravilima privatnosti te primjenjivim zakonskim odredbama, uključujući i Uredbu (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. (dalje: “Opća uredba“) i Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

U skladu s načelom transparentnosti, ova Pravila namjenjena su ispitanicima kako bi imali točnu i potpunu informaciju o tome koji se njihovi osobni podaci prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju od strane Plave lagune, kao i do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. Isto tako, svrha ovih Pravila je da se pojedinci koji koriste ovaj internetski portal upoznaju s rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima u vezi s obradom osobnih podataka i načinom ostvarenja svojih prava u vezi s obradom.

Ova Pravila vrijede za i primjenjuju se u odnosu na prikupljanje, obradu i zaštitu vaših osobnih podataka te primjenu kolačića (cookies) i drugih sličnih analitičkih alata prilikom posjećivanja, registracije i korištenja internetskih portal http://biz.plavalaguna.hr/hr, www.istraturist.com, www.plavalaguna.com,  www.istracamping.com,  www.lagunaporec.com i www.bonavia.hr sa svim poddomenama, web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju navedenim domenama u vlasništvu Plave lagune (dalje skupno ili pojedinačno: internetski portali Plava laguna), softverskim aplikacijama koje dajemo vam dajemo na korištenje putem računala ili mobilnih uređaja (dalje „Aplikacije“), prilikom slanja elektroničke pošte koja ima link na ova Pravila privatnosti, te prilikom registracije i komuniciranja s vama dok ste gost jednog od naših objekata (dalje skupno „On-line usluge“).

Opća pravila i uvjeti korištenja internetskih portala Plava laguna utvrđena su zasebnim pravilima i uvjetima korištenja, te će se navedena pravila i uvjeti primjenjivati u svemu što nije utvrđeno ovim Pravilima, te pod uvjetom da ista nisu u suprotnosti sa odredbama ovih Pravila privatnosti .

 

OSOBNI PODACI

Osobni podaci su svi podaci pomoću kojih se može utvrditi vaš identitet.

Pružanjem On-line usluga, Plava laguna može prikupljati neke od sljedećih osobnih podataka:

-       Ime, prezime, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj, broj osobne iskaznice ili drugog identifikacijskog dokumenta, državljanstvo;

-       Podatke o vašem boravku, uključujući i podatke o objektu u kojem ste odsjeli, datum dolaska, datum odlaska, kupljene proizvode ili usluge, informacije o vašim preferencijama kod usluga (tip sobe i sl.);

-       Podatke o programu vjernosti;

-       Dodatne informacije o vama koje možemo primiti od trećih strana s kojima poslujemo (npr. agencije, tour-operatori);

PRAVNA OSNOVA ZA PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Plava laguna prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke samo ako je ispunjena jedna od niže navedenih pretpostavki:

 • Imamo vašu privolu

Primjer: primanje newslettera

Ako želite primati newsletter, na internetskom portalu Plava laguna kvačicom ćete označiti da želite primati newsletter i upisat ćete adresu elektroničke pošte na koju želite primati newsletter.

 • Obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele

radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora

Primjer: on-line booking

Prilikom rezervacije smještaja u nekom od objekata Plave lagune koji se vrši na internetskom portalu Plava laguna, kako bi mogli pružiti zatraženu uslugu.

 • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade

Primjer: prosljeđivanje podataka u sustav eVisitor

Plava laguna je dužna svakog gosta prijaviti u sustav eVisitor radi plaćanja boravišne pristojbe i prijave borakva u Republici Hrvatskoj.

 • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane

Primjer: kako bi personalizirali vaše iskustvo

Plava laguna može koristiti vaše osobne podatke radi boljeg razumijevanja vaših interesa kako bi vam ponudili neke druge usluge ili proizvode koji bi vas mogli zanimati. To nam omogućava da komunikaciju prilagodimo na način da vam bude relevantna i zanimljiva.

Može se dogoditi da Plava laguna prikuplja osobne podatke i iz drugih zakonom predviđenih razloga kao npr. obrada je nužna kako bi se zaštitili kljuĉni interesi ispitanika ili druge fiziĉke osobe.

OSOBNI PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU

Plava laguna prikuplja podatke prilikom korištenja usluga ili pristupa Internetskim portalima Plava laguna:

(i)             Prilikom rezervacije smještaja i kupnje ostalih proizvoda ili usluga, prikupljaju se:

Ime, prezime, adresa prebivališta, adresa elektroničke pošte, broj telefona, osobni identifikacijski broj.

Informacije o kupljenim uslugama (ili proizvodima)

(ii)            Pristupanjem internetskim portalima Plava Laguna, prikupljaju se:

Podaci o vašim smještajnim interesima;

Informacije o korištenju web stranice;

Informacije o klikovima na naše oglase, uključujući i one objavljene na drugim web stranicama;

Obavijest o tome kako pristupate digitalnim uslugama npr. operativni sustav, pretraživač, IP adresu;

(iii)           Slanjem upita i pružanjem podrške, konzultacija ili odgovora na prigovore, upitnike i istraživanja, prikupljaju se:

Podaci koje nam inače dostavljate prilikom rezervacije ili kupnje usluga, uključujući ime, prezime, adresa elektroničke pošte, ili ako se spajate preko društvenih mreža onda ime i korisničko ime i podaci za kontakt.

Sadržaj digitalne komunikacije ali i linkovi na koje ste klikali prilikom komunikacije

Sadržaj vaših primjedbi

(iv)          Prijavom na newsletter, prikupljaju se:

Adresa elektroničke pošte

(v)           Registracija gosta u smještajnom objektu, prikupljaju se:

Ime, prezime, adresa prebivališta, adresa elektroničke pošte, broj telefona, osobni identifikacijski broj, podaci o osobnoj identifikacijskoj ispravi

Informacije o kupljenim uslugama (ili proizvodima)

Primjedbe i napomene gostiju

Osim direktno od ispitanika, Plava laguna može prikupljati osobne podatke i iz drugih izvoda i to u navedenim slučajevima:

 • od specijaliziranih društava koja pružaju informacije (npr. bonitetne agencije), poslovnih partnera (npr. tour-operatora) i javnih registara (registar obrtnika);
 • ako se registracija vrši preko društvenih mreža npr. Facebook, Google+, prihvaćate da koristimo vaše korisničke podatke npr. ime, prezime, adresu elektroničke pošte ili neku drugu informaciju koju ste odobrili podijeliti;
 • putem video nadzora u objektima Plave lagune.

U situaciji u kojoj vi dajete Plavoj laguni osobne podatke drugih osoba, treba voditi računa o sljedećem:

 • Plava laguna koristi podatke o drugim osobama koje nam dostavite, kao na primjer osobe koje su uključene u rezervaciju smještaja;
 • Kada dostavljate podatke o drugim osobama morate biti sigurni da su one pristale na to i da imate ovlaštenje da to napravite u njihovo ime. Gdje god je to moguće, trebate se pobrinuti da i njih upoznate sa obradom osobnih podataka iz ovih Pravila privatnosti. 

KAKO SE KORISTE VAŠI OSOBNI PODACI

Prikupljene podatke Plava laguna obrađuje u svrhu u koju su isti dani i/ili u svrhu utemeljenu na mjerodavnom propisu ili legitimnom interesu koji proizlazi ili je vezan uz korištenje internetskog portala Plava laguna i pružanja željenih usluga.

Prema tome, Plava laguna može koristiti vaše osobne podatke kako bi:

 • Pružila usluge koje ste zatražili npr. rezervaciju smještaja;
 • Pružila informacije koje zatražite u vezi usluga koje nudimo;
 • Olakšali korištenje internetskog portala Plava laguna uklanjanjem potrebe za učestalim upisivanjem istih podataka;
 • Pomogli prilagoditi sadržaj najrelevantniji za vaše interese, odnosno u svrhu prilagodbe internetskog portala vašim osobnim sklonostima i interesima – ako ne želite primati personalizirani sadržaj, uvijek imate mogućnost prigovoriti na način da napravite izmijenite vaše on-line postavke, ili da nam se javite telefonom ili emailom kako bi ažurirali naše podatke;
 • Poslali obavijesti o važnim vijestima o internetskom portalu;
 • spriječili otkrivanje prijevare ili druge zabranjene ili nezakonite aktivnosti;
 • zaštitili sigurnost i integritet internetskog portala Plava laguna ili društva Plava laguna;
 • za marketinške i promocijske svrhe:

-       kako bi vas što bolje razumjeli kao klijenta i da vam prilagodimo naše usluge i marketinšku komunikaciju, Plava laguna može kombinirati osobne podatke prikupljene prilikom prodaje usluga sa podacima prikupljenim na našim web stranicama, aplikacijama ili drugim izvorima,

-       da vam pošaljemo obavijesti o novim uslugama, ažuriranjima usluga, događajima i posebnim ponudama za koje smatramo da vas možda zanimaju;

-       da pošaljemo obavijesti o drugim kompanijama i proizvodima za koje mislimo da vas mogu zanimati, ali samo ako ste prethodno pristali na ovakvu komunikaciju,

-       marketinško istraživanje u svrhu unapređenja naših usluga pri čemu uvijek imate mogućnost odbiti sudjelovanje;

TKO MOŽE VIDJETI VAŠE PODATKE

Plava laguna ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje vaše osobne podatke trećim stranama.

Plava laguna može dijeliti podatke s pouzdanim partnerima koji za nas obavljaju određene funkcije kao što je na primjer održavanje IT sustava, marketinške kampanje, obrada plaćanja.

Određene osobne podatke prosljeđujemo nadležnim tijelima temeljem zakonskih obveza kao na primjer prijava gostiju u sustav eVisitor radi plaćanja boravišne pristojbe, popisa gostiju i prijave boravišta stranaca.

U svakom slučaju, kada Plava laguna treba dijeliti prikupljene osobne podatke tada zahtijevamo da ih se zaštiti i da se ne upotrebljavaju u marketinške svrhe.


KAKO ZAŠTITI VAŠA PRAVA

Vi imate pravo zatražiti kopiju svih vaših osobnih podataka koje smo prikupili, a podatke koje smo prikupili prilikom rezervacije smještaja možete vidjeti iz same rezervacije.  Možete nam pisati ako želite kopiju ostalih podataka koje smo od vas prikupili te pri tom navedite sve detalje kako bi nam pomogli da se identificiraju i lociraju vaši osobni podaci. Dostava podataka je besplatna, ali Plava laguna zadržava mogućnost naplate razumne naknade ako se radi o posebnim zahtjevima, kao na primjer više kopija, poseban format ili slično.

Želimo da svi vaši podaci budu točni i ažurirani, a ako primijetite da neki od podataka koje imamo nisu točni, molimo da nam to javite.

Također, podsjećamo da imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka, kao i pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka. Plava laguna će ispraviti ili brisati vaše osobne podatke, osim ako ih trebamo zadržati zbog legitimnih pravnih ili poslovnih interesa.

Ako imate primjedbi na obradu, upotrebu ili čuvanje vaših osobnih podataka, slobodno nas kontaktirajte. Ukoliko ne budete zadovoljni našim odgovorom, imate mogućnost obratiti se nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Svi zahtjevi ili primjedbe u vezi osobnih podataka koje prikuplja Plava laguna, podnose se u pisanom obliku službeniku za zaštitu osobnih podataka. Zahtjev mora sadržavati adresu e-pošte koju ste dali u vrijeme registracije kao i adresu e-pošte na koju želite zaprimiti odgovor (ako ona nije jednaka adresi e-pošte sa koje ste poslali zahtjev). Plava laguna će Vam dostaviti podatke, u razumnom roku, putem e-pošte na e-adresu navedenu u zahtjevu.

Adresa službenika za zaštitu osobnih podataka Plave lagune je: dpo@plavalaguna.com

Skrećemo pažnju da prije postupanja po vašem zahtjevu, možemo od vas zatražiti više informacija kako bi utvrdili vaš identitet. Također, možemo od vas zatražiti više informacija kako bi utvrdili da li imate odobrenje za podnošenje zahtjeva ukoliko to radite u nečije ime.

SIGURNOST VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

U potpunosti smo predani zaštiti podataka od neovlaštenog pristupa, odavanja ili brisanja, neovisno o mjestu pohrane ili obrade, kao i formatu u kojem se nalaze. Plava laguna koristi usluge pouzdanih IT partnera koji su obavezni primijeniti visoke standarde IT zaštite.

Plava laguna primjenjuje prepoznate standarde informacijske sigurnosti:

 • provodimo tehničke i organizacijske mjere zaštite temeljene na rizicima,
 • minimiziramo izloženost podataka,
 • provjeravamo prikupljanje informacija, pohranjivanje i načine obrade,
 • gdje je to moguće, podatke štitimo pseudonimiziramo i anonimiziramo,
 • testiramo organizacijske i tehničke mjere zaštite,
 • ograničavamo pristup osobnim podacima na zaposlenike, ugovorne radnike i zastupnike kojima su dopuštenja za korištenje osobnih podataka odobrena ograničeno i kontrolirano na temelju korisničkih zadataka, a koji su dužni poštovati stroge ugovorne obaveze o povjerljivost.

Plava laguna poduzima sve mjere koje mogu identificirati probleme, kao i mjere minimiziranja potencijalnih šteta.

Ne zaboravite da ste i vi naš partner u sigurnosti. Pozivamo vas da poduzmete korake kako biste učinili svoje osobne podatke sigurnima (uključujući i svoju zaporku) te da se uvijek odjavite sa internetskog portala nakon uporabe.

Ako osobni podaci koje obrađujemo budu preneseni izvan Europske unije i Europskog gospodarskog prostora jer je to nužno kako bi se tehnički izvršila usluga koju je zatražio korisnik, onda će Plava laguna poduzeti razumne mjere da osobe kojima se podaci dijele, a koji se nalaze izvan EU, poduzmu primjerene mjere zaštite navedenih podataka i da se pruži zaštita sukladno ovim Pravilima privatnosti.

RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Razdoblje  u  kojem Plava laguna čuva osobne podatke ograničeno je na strogi minimum pa sukladno tome Plava laguna propisuje rokove čuvanja ili periodičnog preispitivanja određenih osobnih podataka kako se ne bi držali duže nego što je nužno potrebno radi ispunjenja svhre u koju su isti prikupljeni.

Nakon proteka roka, Plava laguna će osobne podatke brisati, a ako su podaci potrebni u svrhu izrade statističkih pokazatelja, analize ili arhiviranja, ili nekog drugog legitimnog interesa Plave lagune, poduzet će se sve mjere kako bi se osobni podaci anonimizirali.

PRIMJENA KOLAČIĆA

Plava laguna koristi alate pomoću kojih analizira korištenje internetskog portala Plava laguna i pomoću kojeg možemo prikupiti određene informacije o vama te time stječemo spoznaje o potrebama svojih posjetitelja i/ili korisnika kojima je svrha poboljšavanje kvalitete naše ponude.

S tim u vezi koriste se i tako zvani kolačići, kao i neki drugi alati.

Korisnik i/ili posjetitelj može putem odgovarajućih postavki na svojem računalu, pomoću postavki preglednika kojim se koristite, odbiti ili izbrisati kolačiće. Međutim, to može dovesti do toga da se neke funkcije internetskog portala Plava laguna više ne mogu u potpunosti koristiti.

Navedeni alati prikupljaju i pohranjuju neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika i/ili posjetitelja.

Više o kolačićima i drugim alatima koje koristimo možete pronaći ovdje.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE

Ova web stranica može sadržavati linkove na druge web stranice kojima upravlja Plava laguna ili druga organizacija koja ima svoja posebna pravila privatnosti pa skrećemo pažnju da se upoznate s njihovim uvjetima korištenja i pravilima privatnosti prije nego im dostavite bilo kakve osobne podatke jer Plava laguna ne preuzima odgovornost za te web stranice ili organizacije koje njima upravljaju.

DRUŠTVENE MREŽE

Ova web stranica može koristiti određene elemente društvenih mreža kao što su Facebook, Google+, Pinterest i drugi, a koji imaju svoja vlastita pravila privatnosti, pa skrećemo pažnju da se upoznate s njihovim uvjetima korištenja i pravilima privatnosti prije nego im dostavite bilo kakve osobne podatke jer Plava laguna ne preuzima odgovornost za te web stranice ili organizacije koje njima upravljaju

IZMJENE PRAVILA PRIVATNOSTI

Ova su Pravila privatnosti zamjenjuju sve prethodne verzije.

Pravila privatnosti su zadnji put ažurirana: Svibanj 2018.

Plava laguna pridržava pravo promjene, modifikacije i/ili dopune ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku. Sve promjene Pravila objavit ćemo na Internetskom portalu Plava laguna, a u slučaju značajnijih promjena obavijestit ćemo Vas o tome na jasan i razumljiv način.