Kontakt

Direkcija društva

Plava laguna d.d

Rade Končara 12 - HR-52440 Poreč - Hrvatska
Tel: +385 52 410 101
Fax: +385 52 451 044
E-mail: mail@plavalaguna.comuprava@plavalaguna.com           

Sektor za financije, računovodstvo i kontroling

E-mail: financije@plavalaguna.com
Tel: +385 52 410 101
+385 52 410 206

Sektor za prodaju


Tel: +385 52 410 101
Fax: +385 52 451 044

Sektor za nabavu

nabava@plavalaguna.com
Tel: +385 52 410 290

Sektor za marketing

E-mail: marketing@plavalaguna.com
Tel: +385 52 410 101

Sektor za razvoj

E-mail: razvoj@plavalaguna.com
+385 52 410 297
+385 52 410 215

Sektor za operacije


+385 52 410 101
+385 52 451 044

Sektor za ljudske resurse

E-mail: posao@plavalaguna.com

Odnosi s investitorima (dioničarima)

E-mail: dionice@plavalaguna.com
Tel: +385 52 410 295
Fax: +385 52 410 215

Sektor informacijskih tehnologija

E-mail: informatika@plavalaguna.com
Tel: +385 52 410 269
Fax: +385 52 451 866

Novinarska pitanja

E-mail: press@plavalaguna.com

Donacije

E-mail: donacije@plavalaguna.com