Korporativne informacije Plava laguna

Financijska izvješća 2023

Financijska izvješća 2022

Financijska izvješća 2021

Financijska izvješća 2020

Financijska izvješća 2019

Financijska izvješća 2018

Financijska izvješća 2017

Financijska izvješća 2016

Financijska izvješća 2015

Financijska izvješća 2014

Financijska izvješća 2013

Financijska izvješća 2012

Financijska izvješća 2011

Financijska izvješća 2010

Financijska izvješća 2009