Korporativne informacije Plava laguna

Glavna skupština 2024

Glavna skupština 2023

Druga izvanredna glavna skupština 2023

Izvanredna glavna skupština 2023

Glavna skupština 2022

Izvanredna glavna skupština 2022

Glavna skupština 2021

Glavna skupština 2020

Izvanredna Glavna skupština 2019

Glavna skupština 2019

Glavna skupština 2018

Izvanredna glavna skupština 2017

Glavna skupština 2017

Glavna skupština 2016

Glavna skupština 2015

Izvanredna glavna skupština 2014

Glavna skupština 2014

Glavna skupština 2013

Izvanredna glavna skupština 2012

Glavna skupština 2012

Glavna skupština 2011

Glavna skupština 2010

Glavna skupština 2009