Korporativne informacije Plava laguna

Objava biz.plavalaguna.hr

Plava laguna d.d. Poreč ovime izvješćuje javnost da je u funkciji korporativna web stranica društva na adresi http://biz.plavalaguna.hr.
Na istoj stranici nalaze se svi dokumenti i objave koje su prethodno bile na adresi http://hr.lagunaporec.com/onama.

Svi dokumenti i objave Društva ubuduće će biti objavljivani samo na stranici http://biz.plavalaguna.hr.


Objava biz.plavalaguna.hr

Priloženi dokumenti Priopćenje za web stranicu (pdf)