Korporativne informacije Plava laguna

Sazivanje glavne skupštine dioničara

Uprava Društva donijela je 04. 07. 2014. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine dioničara. 

Navedena Odluka i Poziv za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, zajedno sa svim potrebnim materijalima objavljene su u rubrici Korporativne informacije - Glavna skupština.