Natječaji Radovi na investicijama i održavanju

Želite primati obavijesti o novim natječajima?
Na obradu osobnih podataka Plava laguna d.d. primjenjuje Pravila privatnosti koja možete pročitati ovdje.
Prijavite se na newsletter:

JAVNO NADMETANJE za prikupljanje ponuda izvođača radova radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja

1.     Naručitelj: PLAVA LAGUNA d.d. za ugostiteljstvo i turizam iz Poreča, R. Končara br. 12

2.     Predmet nadmetanja:

2.1. Izvođenje radova na izgradnji bazenskog kompleksa s ugostiteljskim objektom i sanitarnim čvorom u autokampu Camping Savudrija

2.2. Izvođenje radova na temeljitoj rekonstrukciji bazenskog kompleksa s ugostiteljskim objektom i sanitarnim čvorom u autokampu Camping Bijela Uvala

2.3. Izvođenje radova na uređenju i infrastrukturnom opremanju kamp parcela u zoni B autokampa Camping Zelena Laguna

2.4. Izvođenje radova na temeljitoj rekonstrukciji ugostiteljskog objekta „Jedro“ u autokampu Camping Zelena Laguna

2.5. Izvođenje radova na cjelovitoj rekonstrukciji sanitarnog čvora br. 1 u autokampu Camping Zelena Laguna

2.6. Izvođenje radova na cjelovitoj rekonstrukciji sanitarnog čvora br. 3 u autokampu Camping Zelena Laguna

2.7. Izvođenje radova na temeljitoj rekonstrukciji trafostanice u autokampu Camping Bijela Uvala

2.8. Izvođenje radova na uređenju restorana hotela Delfin Plava laguna

2.9. Izvođenje raznih građevinsko-obrtničkih radova u autokampu Camping Zelena Laguna

Lokacija: Objekti Naručitelja u Poreču i Umagu.

3.       Ponuda treba biti sastavljena prema dokumentaciji za nadmetanje, te prema uputama navedenim u općim i posebnim uvjetima Naručitelja. Ponuditelji se mogu nadmetati za sve radove ili samo za pojedinu vrstu radova.

4.       Dokumentaciju za nadmetanje zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti dostavom upita na e-mail adresu javno.nadmetanje@plavalaguna.com uz naznaku podtočki točke 2 za koje su zainteresirani i OIB-a ponuditelja. Preuzimanje dokumentacije se ne naplaćuje, a vrši se isključivo elektroničkom poštom.

5.       Ponude se dostavljaju na e-mail adresu javno.nadmetanje@plavalaguna.com.

Krajnji rok primitka ponuda za radove navedene u podtočkama točke 2. je 12. srpanj 2024. godine, do 12.00 sati.

6.       Nepotpune ponude kao i ponude koje pristignu nakon roka neće se uzeti u razmatranje. Ukoliko na nadmetanje pristigne samo jedna ponuda i ista udovoljava traženim uvjetima, ista će se smatrati punovažećom.

Sve troškove sudjelovanja u postupku nadmetanja snose ponuditelji.

7.       Na temelju prethodno utvrđenih kriterija, komisija Naručitelja će slobodnom ocjenom odabrati najpovoljniju ponudu. Pri tome zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu ili dio ponude, da poništi nadmetanje u bilo koje vrijeme kao i da odbije ponude prije njihovog razmatranja, bez obveze obrazloženja za takvo postupanje i bez obveze da ponuditeljima nadoknadi bilo kakve troškove ili štetu.

        O ishodu nadmetanja sudionici će biti obaviješteni nakon okončanja postupka i provedene analize svih pristiglih ponuda.

8.       Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom u vremenu od 09,00 – 14,00 sati na tel. broj 052/410-137 ili e-mail adresi Dorijana.Perhat@plavalaguna.com.

1.        Naručitelj: PLAVA LAGUNA d.d. za ugostiteljstvo i turizam iz Poreča, R. Končara br. 12.