Novosti

Plava Laguna odabrala Bureau Veritas za provedbu SAFEGUARD programa prevencije rizika i zaštite zdravlja

Kao odgovor na izazove sezone 2021. te kao dodatnu potvrdu da su zadovoljeni svi odgovarajući zdravstveni, sigurnosni i higijenski uvjeti za ovu turističku sezonu, Plava Laguna odabrala je certifikacijsku kuću Bureau Veritas za provedbu verifikacijskog programa SAFEGUARD prevencije rizika i zaštite zdravlja. „Naši su glavni prioriteti sigurnost gostiju i osoblja. Globalno prihvaćeni cerftifikat bit će jamac našim gostima kako bi se u našim objektima osjećali sigurno“, naglašavaju u Plavoj Laguni.

Kao odgovor na izazove sezone 2021. te kao dodatnu potvrdu da su zadovoljeni svi odgovarajući zdravstveni, sigurnosni i higijenski uvjeti za ovu turističku sezonu, Plava Laguna odabrala je certifikacijsku kuću Bureau Veritas za provedbu verifikacijskog programa SAFEGUARD prevencije rizika i zaštite zdravlja. „Naši su glavni prioriteti sigurnost gostiju i osoblja. Globalno prihvaćeni cerftifikat bit će jamac našim gostima kako bi se u našim objektima osjećali sigurno“, naglašavaju u Plavoj Laguni.

Plava Laguna  uspješno je započela proces certificiranja preko 30 objekata u skladu sa zahtjevima SAFEGUARD Programa prevencije rizika i zaštite zdravlja. Tako je Plava Laguna postala dio grupe odabranih svjetskih kompanija koje su na ovaj način ojačale vlastitu odgovornost i usmjerenost na zaštitu zdravlja svojih gostiju, zaposlenika i ostalih dionika tijekom ove pandemije.

Svrha Bureau Veritasovog Programa SAFEGARD je pružanje usluge provedbe neovisnih provjera objekata u svrhu utvrđivanja jesu li uspostavljeni svi odgovarajući zdravstveni, sigurnosni i higijenski uvjeti, kao i njihove kontrole. Program SAFEGARD uključuje sve one zahtjeve koji su nužni kako bi se osiguralo pridržavanje higijenske prakse, socijalnog distanciranja i svih ostalih preporuka vlasti i odgovarajućih propisa koji su na snazi ​​u vrijeme provedbe audita za kontrolu rizika od infekcije COVID-19 virusom.

Bureau Veritas osnovan 1828. godine globalni je lider u ispitivanju, inspekciji i certifikacijskom procesu. Cilj je pružiti kupcima sve usluge koje su im potrebne za postizanje, održavanje i dokazivanje usklađenosti sa međunarodnim zahtjevima za kvalitetom, zdravljem i sigurnošću, zaštitom okoliša i društvenom odgovornošću. Do danas je Bureau Veritas prepoznalo kao pouzdanog certifikacijskog partnera više od 400.000 tvrtki širom svijeta, što ih čini jednom od vodećih certifikacijskih kuća u svijetu.

„Plava Laguna također je od ove godine i dio Safe Stay in Croatia projekta kojeg provodi Ministarstvo turizma i sporta. No, dodatnim ulaganjem u svjetski poznat cerfifikat, želimo poručiti našim gostima, kao i našim djelatnicima u objektima, da nam je njihova sigurnost i zdravlje na prvom mjetu“, ističu u Plavoj Laguni.