Korporativne informacije Plava laguna

Objava biz.plavalaguna.hr

Plava laguna d.d. Poreč ovime izvješćuje javnost da je u funkciji korporativna web stranica društva na adresi http://biz.plavalaguna.hr.

Godišnji dokument objavljenih informacija - 2013.

Sukladno hrvatskom Zakonu o tržištu kapitala i smjernicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Plava laguna d.d. Poreč objavljuje Godišnji dokument objavljenih informacija.