Korporativne informacije Plava laguna

Informacija o matičnoj državi članici

Temeljem članka 398. Zakona o tržištu kapitala PLAVA LAGUNA d.d. obavještava nadležne institucije, dioničare i javnost da je dana 23.02.2016. godine na temelju članka 398. Zakona o tržištu kapitala (NN 110/15) odredila Republiku Hrvatsku kao matičnu državu članicu za izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište kapitala.