Novosti

Plava Laguna odabrala Bureau Veritas za provedbu SAFEGUARD programa prevencije rizika i zaštite zdravlja

Kao odgovor na izazove sezone 2021. te kao dodatnu potvrdu da su zadovoljeni svi odgovarajući zdravstveni, sigurnosni i higijenski uvjeti za ovu turističku sezonu, Plava Laguna odabrala je certifikacijsku kuću Bureau Veritas za provedbu verifikacijskog programa SAFEGUARD prevencije rizika i zaštite zdravlja. „Naši su glavni prioriteti sigurnost gostiju i osoblja. Globalno prihvaćeni cerftifikat bit će jamac našim gostima kako bi se u našim objektima osjećali sigurno“, naglašavaju u Plavoj Laguni.