Novosti

Pravila nagradne igre “Ostanimo u vezi!”

BROJ: 02/01/2019/2
URBROJ: 02-01-2019-1

Temeljem članka 69. st. 5. Zakona igrama na sreću (NN br. 87/09), te odobrenja Ministarstva financija  (Klasa: UP/I-460-02/19-01/70 Ur.br.: 513-07-21-01-19-3) izdanog dana 07.02.2019. godine na zahtjev trgovačkog društva Plava laguna, d.d., iz Poreča, R. Končara 12, OIB: 57444289760, koje priređuje nagradnu igru pod nazivom “Ostanimo u vezi!” (dalje: Društvo ili Priređivač), Uprava Društva utvrdila je dana 22.01.2019. godine sljedeća: PRAVILA NAGRADNE IGRE “Ostanimo u vezi!”