Novosti

Pravila nagradne igre “Ostanimo u vezi!”

BROJ: 02/01/2019/2
URBROJ: 02-01-2019-1

Temeljem članka 69. st. 5. Zakona igrama na sreću (NN br. 87/09), te odobrenja Ministarstva financija  (Klasa: UP/I-460-02/19-01/70 Ur.br.: 513-07-21-01-19-3) izdanog dana 07.02.2019. godine na zahtjev trgovačkog društva Plava laguna, d.d., iz Poreča, R. Končara 12, OIB: 57444289760, koje priređuje nagradnu igru pod nazivom “Ostanimo u vezi!” (dalje: Društvo ili Priređivač), Uprava Društva utvrdila je dana 22.01.2019. godine sljedeća: PRAVILA NAGRADNE IGRE “Ostanimo u vezi!”

Pravila nagradne igre “Camping Plava Laguna”

BROJ: 02/01_2019/3
URBROJ: 02-01-2019-1

 Temeljem članka 69. st. 5. Zakona igrama na sreću (NN br. 87/09), te odobrenja Ministarstva financija (Klasa: UP/I-460-02/19-01/69 Ur.br.: 513-07-21-01-19-3) izdanog dana 07.02.2019. godine na zahtjev trgovačkog društva Plava laguna, d.d., iz Poreča, R. Končara 12, OIB: 57444289760, koje priređuje nagradnu igru pod nazivom “Camping Plava laguna” (dalje: Društvo ili Priređivač), Uprava Društva utvrdila je dana 21.01.2019. godine sljedeća: PRAVILA NAGRADNE IGRE “Camping Plava Laguna”

Pravila nagradne igre “Ostanimo u vezi!”

BROJ: 02/01/2018/2
URBROJ: 02-01-2018-1 

Temeljem članka 69. st. 5. Zakona igrama na sreću (NN br. 87/09), te odobrenja Ministarstva financija (Klasa: UP/I-460-02/18-01/150 Ur.br.: 513-07-21-01/18-3 ) izdanog dana 08. ožujka 2018. godine na zahtjev trgovačkog društva Plava laguna, d.d., iz Poreča, R. Končara 12, OIB: 57444289760, koje priređuje nagradnu igru pod nazivom “Ostanimo u vezi!” (dalje: Društvo ili Priređivač), Uprava Društva utvrdila je dana 31.01.2018. godine sljedeća: PRAVILA NAGRADNE IGRE “Ostanimo u vezi!”

Pravila nagradne igre “Camping Plava Laguna”

 BROJ: 02/01/2018/1
URBROJ: 02-01-2018-1

Temeljem članka 69. st. 5. Zakona igrama na sreću (NN br. 87/09), te odobrenja Ministarstva financija (Klasa: UP/I-460-02/18-01/149 Ur.br.: 513-07-21-01/18-3 izdanog dana 08. ožujka  2018. godine na zahtjev trgovačkog društva Plava laguna, d.d., iz Poreča, R. Končara 12, OIB: 57444289760, koje priređuje nagradnu igru pod nazivom “Camping Plava laguna” (dalje: Društvo ili Priređivač), Uprava Društva utvrdila je dana 31.01.2018. godine sljedeća: PRAVILA NAGRADNE IGRE “Camping Plava Laguna”.