Novosti

Pravila nagradne igre „Osvojite sedmodnevni boravak – ankete 2016“

BROJ: 02/01/2016/3
URBROJ: 02-01-2016-3 

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću ( «Narodne novine», broj 87/09, 35/13), članka 6. Pravilnika o privređivanju nagradnih igara («Narodne novine», broj 08/10) i članka 25. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo iz Poreča, ul. R. Končara br. 12. ( u daljnjem tekstu: Organizator), donosi slijedeća PRAVILA NAGRADNE IGRE „OSVOJITE SEDMODNEVNI BORAVAK – ANKETE 2016“